Velkommen

Til Hvalsø Folkedansere.

Vi er en forening med hovedfokus på folkedanse. Vi danser hver onsdag i vinterhalvåret (15/9 til 15/4)

kl. 19:30 Til 21:30.

Salen i Østergadecentret, Hvalsø

Fra 1953